در این قسمت آخرین نمایشگاه های در حال برگزار را خبر دهی میکنیم:
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی در اصفهان

ناریخ: 20 تا 23 تیرماه 1396

غرفه: سالن نقش جهان شماره 2 -  کنار درب خروج  -  غرفه های C11 , C12