دستگاه خشک کن Posd-Careخشک کن دستگاهی است که برای افزایش کیفیت مدل های رزینی کاربرد دارد. با استفاده از خشک کن، نرمی سطح مدل از بین میرود. این موضوع به افزایش کیفیت مدل های ریخته گری و همچنین استحکام مدل های قالب گیری کمک میکند. برخی از کاربران بدون استفاده از خشک کن مدل های ریخته گری و یا قالب گیری خود را استفاده میکنند. اگرچه این کار امکان پذیر است، اما کیفیت کار را کاهش میدهد و عملیات پرداخت نهایی را بیشتر میکند. این دستگاه از طریق سطوح بازتابی، تمام سطح مدل خروجی از پرینتر سه بعدی را به صورت یکسان خشک و قابل استفاده میکند. در این دستگاه نسبت به مدل قبلی، مزیت استفاده از لامپ LED را دارد که باعث افزایش عمر لامپ دستگاه شده است.

باید توجه داشت که مدل ها پس از ساخته شدن باید در الکل شسته شوند سپس تایمر دستگاه را برای رزین های مختلف روی زمان متناسب تنظیم نمود.

مدت زمان خشک کردن مدل ب امیزان ظرافت و پیچیدگی مدل ها، ارتباط مستقیم دارد. در بیساری موارد باید مدل در جهات مختلف قرار گیرد تا سایۀ مدل سطوح پایینی را تحت تاثیر قرار ندهد.