ساپورت گذاری در مدل های طلا و جواهر

ساپورت گذاری در مدل های طلا و جواهر

ساپورت گذاری در مدل های طلا و جواهریکی از نکات مهم برای مدلسازی با دستگاه های پرینتر سه بعدی ، ساپورت گذاری است.

در گالری عکس iran3d ، مدلهای با ساپورت گذاری خاص ارائه شده که ملاحظه ی دقیق آنها نکات مفیدی دارد.

مدلها در شرایط مختلف باید ساپورت مناسب داشته باشند. 95% موارد خراب شدن مدلها در مشتریان iran3d ، به علت ساپورت گذاری غلط است.

کاربردهای ساپورت در مدل سه بعدی، موارد زیر است :

  • 1- اتصال شیب منفی به پلیت :

در شرایطی که مدل شیب منفی داشته باشد باید ساپورت کمکی قرار گیرد.
شیب منفی یعنی قسمتی از مدل بدون اتصال به پلیت ، ایجاد گردد. این موضوع با توجه به منطق کار دستگاه پرینتر سه بعدی قابل تحلیل است. با توجه به اینکه در مدلسازی لایه ها به یکدیگر میچسبند، اگر یک لایه در ارتفاع و بدون اتصال به لایه قبلی تشکیل شود، میریزد و خراب میشود.

  • 2- جلوگیری از لرزش مدل
  • 3- پیش بینی راه گاه ریخته گری
  • 4- تفاوت استحکام رزین

به ساپورت های وسط این مدل دقت کنید.
البته در تعداد ساپورت های اریب مدل فوق افراط شده است، اما مسئله اصلی زاویه دار بودن اتصال هاست.
در مدل های انگشتر اگر از یک ساپورت مستقیم استفاده شود احتمال شکستن از محل اتصال زیاد است.

در مدل شماتیک فوق، دو ساپورت سمت چپ و راست قرار گرفته است. در مواردی که بالای مدل سنگین است و یا ارتفاع زیادی دارد، این ساپورت ها مانع لرزش میشوند.

دقت داشته باشید، قطر زیاد ساپورت ، ممكن است موجب شکستن کار و ساپورت شود.

در اکثر مواقع، ساپورت از قطر یک میلیمتر بیشتر نشود. در موارد لزوم از تعداد بیشتر استفاده گردد نه ضخامت بیشتر.

موضوع دیگر در ساپورت گذاری، استفاده از مخروط به جای استوانه است.

بهتر است محل اتصال ساپورت به پلیت 1 میلیمتر و محل اتصال به مدل 0.5 میلیمتر باشد. این موضوع در كارهای تخت و پلاك اهمیت بیشتری دارد.

 

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *