چاپ سه بعدی با Wings 3D

چاپ سه بعدی با Wings 3D

یک مدل برای چاپ سه بعدی با Wings 3D ایجاد کنید.
1-1 مدیریت نرم افزار را شروع کنید.
با باز کردن برنامه ، شما به فضای کاری نرم افزار Wings 3D دست پیدا می کنید. محور X,y,z به همان شیوه در اکثر نرم افزار های طراحی هم ردیف شده است. هرگوشه 1 واحد در 1 واحد است. این واحدها می تواند متر، سانتی متر یا میلی متر باشد.
از آنجا که این ها اهمیتی در مقیاس گذاری مدل های در حال طراحی ندارد، مقیاس گذاری متر ها فقط زمانی مهم است که شما مدل سه بعدی خود را به نرم افزار طراحی سه بعدی دیگر که از سیستم مقیاس های متفاوت استفاده می کند صادر کنید.
برای شروع ، شما می توانید بعضی از شکل های اصلی را اضافه و ابزار های مختلف طراحی را آزمایش کنید. با یک صحنه خالی روی موس خود کلیک راست کنید تا کل منو با لیست گزینه های قابل دسترس را دریافت کنید ، بسیاری از مدل های اصلی که اولیه نامیده می شود وجود دارد و شما می توانید از آن به عنوان نقطه شروع برای ایجاد مدل های سه بعدی پیچیده تر استفاده کنید. شما می توانید فقط یک شکل یا اشکال مختلفی که می خواهید با آن کار کنید را اضافه کنید.

 

با تصویرهای بالای صفحه شما می توانید بین حالت های انتخابی تغییر ایجاد کنید. حالت راس، حالت لبه، حالت چهره، حالت شی .شما همچنین می توانید به جای آن از کلیدهای میانبر استفاده کنید ( راس =v ، لبه= E ، چهره =F ، بدن=B)
اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تعریف کلیدهای میانبر می تواند در “راهنما” یافت شود.

 

یک از بهترین ویژگی های نرم افزار Wings 3D اینست که شما می توانید بین حالت های مختلف تغییر ایجاد کنید. حالت راس، حالت لبه و سطح. برای مثال شما می توانید با حالت لبه شروع کنید. سپس تغییر دهید و از حالت راس استفاده کنید و حتی دوباره به حالت لبه برگردید. هر زمان که شما بخواهید شکل خود را تغییر دهید، حذف کنید یا شکل سه بعدی خود را خالی کنید، باید یکی از این حالت ها را انتخاب کنید.
بنابراین به منظور ایجاد یک طراحی پیچیده، شما باید بدانید از کدام حالت ها می بایست هر بار استفاده شود و چه امکاناتی در هر حالت به شما می دهد.
پس بیایید یک به یک ، حالت هایی را که در نرم افزار Wings 3D استفاده می شوند را ببینید.
1-2 حالت انتخاب : راس
روی تصویر راس (vertex) کلیک کنید تا حالت راس انتخاب شود.

 

راس های بالای مکعب را انتخاب کنید و سپس کلیک راست کنید تا لیستی از گزینه هایی که شما باید به
راس های انتخاب شده تبدیل کنید را دریافت کنید.

برای رسیدن به این نتیجه extrusion را اطراف محور z انتخاب کنید:

برای لغو انتخاب راس، Space را فشار دهید.

1-3 حالت انتخاب : لبه

اکنون بیایید نگاهی به حالت لبه بیاندازیم . راست کلیک کنید تا آن را انتخاب کنید.

ما لبه های extrusion راس که قبلا ایجاد کرده ایم را انتخاب می کنیم .
پس راست کلیک کنید و حالت چرخشی در اطراف محور را انتخاب کنید تا لبه های انتخاب شده خود را تبدیل کنید.

شما می توانید لبه های انتخاب شده را با کلیک بر روی Space لغو کنید.

1-4 حالت انتخاب : چهره

اکنون بیائید حالت های دیگر را آزمایش کنیم ” حالت چهره ” . برای انتخاب آن راست کلیک کنید .

یکی از امکاناتی که شما با حالت چهره دارید، ایجاد گودال است. شما می توانید همه ی گزینه های انتخاب چهره را با کلیک راست بر روی چهره انتخاب شده ببینید.

با انتخاب دکمه hole مدل سه بعدی اینگونه به نظر می رسد:

/ دسته‌بندی نشده

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *